Foto: Jakob Stigsen Andersen

Debat: Synergi mellem kommune og Ry-borgere

BYGGERI Hvad er det dog for nogle meget hovne udtalelser, vi læser i pressen:

- Opfordring fra kommunen til Ry-Hallerne: »Kom tilbage i arbejdstøjet«.

- »Byggechef forstår ikke kritik fra Ry Hallerne« - »Der er forskel på at blive hørt og få sin vilje«.

Men teknikformanden citeres selvfølgelig også for »Der er plads til det hele ved Ry-Hallerne« på linje med næstformanden.

Så synes jeg, at de to Ry-valgte byrådsmedlemmer for en gang skyld skulle begynde at tænke på, hvad der kunne være i Rys interesse - i stedet for blindt altid at følge planlæggerne. Ry er ved at blive ødelagt af kæmpestore byggerier i strid med Rys sjæl - det er ødelæggende for vores gamle stationsby.

Hvad tænker de dog på ude på Fælleden?

»Ry Skole placeres øst for og tæt på hallerne« læser vi så i Midtjyllands Avis med en flot og farvelagt skitse over, hvad kommunen forestiller sig.

Der kan vi ikke se noget om, at der er plads nok. Det hele ser meget tæt og kompakt ud. Den nye skole er placeret midt i det hele - det må være den synergi mellem skole og Ry Hallerne, lokalplanen taler om!

Syd for anlægges parkering - med en lang, lang, lang tilkørsel fra Skanderborgvej. Samt regnvandshåndtering. Det indebærer ødelæggelse af 2 rimeligt nyanlagte fodboldbaner, som i stedet skal placeres på det bakkede terræn ovenfor!!!

Det bliver dyrt og lidet klimavenligt med de mange maskinkræfter, det vil kræve: Først skal det næsten nyanlagte græstæppe tages op, siden planering af det bakkede areal for at skaffe plane boldbaner og et nyt græstæppe. Cost/benefit?

Der har også været indvendinger mod naturens skæbne, som kommunen aldrig tænker på i sin Ry-planlægning. Lokalplan 1190 vil indebære ødelæggelse af det naturkig, vi har til fru Isagers skov. Især med en multihal i 14½ meters højde - mod Ry Hallernes 8½ meter. Til stor gene for naboerne på Thorsvej - både med larm fra brugerne og mistet naturkig i baghaverne - også for Ry-borgerne generelt. De nuværende Ry Haller var mastodontiske nok, da de blev bygget. Men det skal åbenbart overgås!

Derfor kan jeg kun tilslutte mig - og jeg tror et flertal af Rys borgere - en læsers forslag om at genoverveje lokalplanen ved at bygge skolen i modsatte hjørne af Ry Hallerne op mod Knudhulevej, hvor der er plads nok. Grunden ligger meget smukt, som det også vises med fotos i lokalplanen. Engang kunne man se Himmelbjerget derfra. Træer kunne vel fældes for at skabe mere udsigt?

Byg en skole med så flot en arkitektur, at den kan vinde arkitektpriser og måske fredes på sigt, ligesom det sker for Århus Universitet - på grund af exceptionel enkelhed og sammenhæng mellem landskab og bygninger.

Gør som Ry Hallerne anbefaler. »Mød op og råb op« tirsdag den 20. september, så Ry borgerne ikke igen bliver tromlet over af Skanderborg Kommune.

Indlæser debat